2007.12.18
W dniu 17 grudnia 2007 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki stali żelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 1.843.370,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 6.679.451,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.