2010.05.19
W dniu 18 maja 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał na rozprawie postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 4 maja 2010 roku. Postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocnia się z upływem 7 dni od jego wydania, tj. 25 maja 2010 roku.