Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowej linii pilotażowej dedykowanej pod produkcję nieorganicznych sypkich mas samoutwardzalnych wraz z niezbędną infrastrukturą – projekt pn. „Towards zero emissions in European ferrous foundries using inorganic binder systems” (101074439 – LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING LIFE) jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach umowy dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Szczegółowe informacje znajdują się z poniższych załącznikach.

REQUEST FOR QUOTATION

 FOR „TOWARDS ZERO EMISSIONS IN EUROPEAN FERROUS FOUNDRIES USING INORGANIC BINDER SYSTEMS” (101074439 – LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING LIFE) PROJECT, IMPLEMENTED UNDER THE GRANT AGREEMENT WITH THE EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT EXECUTIVE AGENCY (CINEA)

 

SUBJECT OF THE ORDER:

Delivery, assembly and start up of brand new pilot line for inorganic binder technology with necessary infrastructure.

CPV CODE 

43420000-3 Foundry molding machines

PLACE AND DATE OF SUBMISSION OF TENDERS:

Tenders should be submitted by June 15th 2023 3:00 p.m. at the registered office of ODLEWNIE POLSKIE S.A.:

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie

ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

27-200 Starachowice

POLAND

with a note: „Dostawa linii pilotażowej – projekt LIFE 101074439”

TO CONTACT WITH THE TENDERERS ENTITLED IS:

 Mr. Maciej Królikowski

tel. +48 275 86 31, +48 661 612 023

e-mail: maciej.krolikowski@odlewniepolskie.pl

Details of the conditions for submitting tenders in the attachments below

Project „Towards zero emissions in European ferrous foundries using inorganic binder systems” (101074439 – LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING LIFE) is co-funded by the European Union under the Grant Agreement with the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy /plik word/

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego – projekt umowy