Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki Odlewnie Polskie S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi. 

Zapytanie ofertowe – sieć teleinformatyczna.