2007.09.03
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk zakupił w obrocie giełdowym 10.000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach. Przed nabyciem posiadał 462.683 akcje, co stanowiło 3,64% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiada 472.683 akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,72% akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.