2007.11.22
W dniu 15 listopada 2007 roku Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk zakupił w obrocie giełdowym 5.000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach. Przed nabyciem posiadał 477.683 akcje, co stanowiło 3,76 % ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiada 482.683 akcje Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,80 % akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.