2007.11.15
W dniu 08 listopada 2007 roku Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk zakupił w obrocie giełdowym 5.000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach. Przed nabyciem posiadał 472.683 akcje, co stanowiło 3,72 % ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiada 477.683 akcje Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,76% akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.