2008.07.02
W dniu 26 czerwca 2008 roku Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk zakupił w obrocie giełdowym 5.000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach. Przed nabyciem posiadał 487.683 akcje, co stanowiło 3,84% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiada 492.683 akcje Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.