2010.06.11
W dniu 10 czerwca 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach