Starachowice, dnia 07.10.2016 r.

 

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu nawęglacza grafitowego w ilości 50 kg na realizację Zadania 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 07.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu naweglacza grafitowego w ilości 50 kg na realizację Zadania 6  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez Z. W. HERKULES, Zakład Wielobranżowy,  inż. Piotr Wysoczański, ul. Dworcowa 19 A, 42 – 240 Rudniki k/Częstochowy, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

pobierz plik