Starachowice, dnia 07.10.2016 r.

 

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu FeMn 75 żelazomanganu w ilości 120 kg na realizację Zadania 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 07.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu Fe    Mn 75 żelazomanganu w ilości 120 kg na realizację Zadania 6  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez „STANCHEM” Sp.j. Przedsiębiorstwo Chemiczne D. Krawczyk i Z. Mączka, Biuro Handlowe i Magazyny , ul. Kolejowa 105A, 21 – 025 Niemce, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik