Starachowice, dnia 07.10.2016 r.

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu materiałów i części oprzyrządowania modelowego i badawczego tj. – tarcza diamentowa szlifująca Ø 350 x 12 x 90 – w ilości 2 szt.

– tarcza diamentowa szlifująca 1 LL 1 Ø 60 x 30 x 12,5 GR. D 851 w ilości 3 szt.

– frez z czołem płaskim Ø 12 x 110 mm 881201200 KMX w ilości 6 szt. na realizację Zadania 4 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 07.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu materiałów i części oprzyrządowania modelowego i badawczego tj. – tarcza diamentowa szlifująca Ø 350 x 12 x 90 – w ilości 2 szt.

– tarcza diamentowa szlifująca 1 LL 1 Ø 60 x 30 x 12,5 GR. D 851 w ilości 3 szt.

– frez z czołem płaskim Ø 12 x 110 mm 881201200 KMX w ilości 6 szt. na realizację Zadania 4  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez P.H.U. „ARTI” Artur Kusztal, Osiek Wielki, Os. LEŚNE 69, 62 – 613 Osiek Mały, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik