2007.10.29
Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. znalazła się w gronie laureatów pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu „Europejska Firma”, ogłoszonego 18.10.2007 roku przez dziennik gospodarczy Gazeta Prawna. Jako firma najlepiej wykorzystująca fundusze unijne w województwie świętokrzyskim, ODLEWNIE POLSKIE S.A. zostały wyróżnione w kategorii innowacyjny proces, za projekt „automatyzacja procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnej technologii”. Wartość dotacji wyniosła 7,6 mln zł.
Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych wdrożyły pomysł na innowacyjny biznes – wprowadziły na rynek nowy wyrób, usługę lub zastosowały nowy proces technologiczny lub zarządzania, a w wyniku realizacji projektu poprawiła się konkurencyjność na rynku.