Starachowice, dnia 14.04.2015 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu FeSi 72 – żelazokrzem w ilości 65 kg na realizację Zadania 2 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 14.04.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu FeSi 72

– żelazokrzemu w ilości 65 kg na realizację Zadania 2  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez „STANCHEM” Sp. j., Przedsiębiorstwo Chemiczne, D. Krawczyk i Z. Mączka, Biuro Handlowe i Magazyn, ul. Kolejowa 105 A,

21 – 025 Niemce, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan