Starachowice, dnia 12.10.2017 r.

 

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu FeB żelazoboru w ilości 4 kg na realizację Zadania 10 i 11  (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 12.10.2017 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu FeB żelazoboru w ilości 4 kg na realizację Zadania 10 i 11  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez STANCHEM Sp. z o. o.,  Przedsiębiorstwo Chemiczne, ul. K. Olszewskiego 12, 20 – 481 Lublin, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik