Logo 1 ncbir

Starachowice, dnia 21.11.2018 r.

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Prace B+R – Podwykonawstwo (Etap 1) realizowanego w ramach projektu „Badania nad prognozowaniem stabilności procesowej ciekłego stopu determinującej jakość komponentów odlewniczych z żeliwa sferoidalnego (modyfikacja dynamiczna)”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach konkursu 5/1.1.1/2018, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wybór – podwykonawstwo 1 NCBiR