odlewnie-ue1

Starachowice, 18.12.2019 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia na prace badawczo-rozwojowe w zakresie Podwykonawstwo – jednostka naukowa w ramach projektu „Opracowanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka”, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wybór – Podwykonawstwo