1

 

Starachowice, dnia 12.09.2016 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia „Dostawa mikroskopu metalograficznego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

 

pobierz plik