Starachowice, dnia 08.08.2017 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu elementów grzejnych do pieca tj:

Piec oporowy tyglowy – elementy grzejne z drutu 4 mm, D=32 mm, n=240 mm, L=1600 mm, końcówki gwintowane 360 mm w ilości 18 szt. na realizację Zadania 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 08.08.2017 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu elementów grzejnych do pieca tj:

Piec oporowy tyglowy – elementy grzejne z drutu 4 mm, D=32 mm, n=240 mm, L=1600 mm, końcówki gwintowane 360 mm w ilości 18 szt. na realizację Zadania 6  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez ALTON, Jarosław Trzęsicki, ul. Jodłowa 11, 66 – 200 Świebodzin, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik