odlewnie-ue1

Starachowice, 16.07.2019 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia „Doradztwo w zakresie badania skrawalności wybranych gatunków żeliwa wraz z oceną stabilności procesowej (przeprowadzenie badań)” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wybór – badanie stabilności procesowej