Logo 1 ncbir

Starachowice, 15.02.2021 r.

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Dostawa czujników tlenu w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo – dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0545/19-00, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wybór – czujniki tlenu