dotyczącego zakupu złomu stalowego w ilości 28 Mg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne), w ramach projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii).

 

W dniu 12.08.2013 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu złomu stalowego w ilości 28 Mg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne).

 

Komisja wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe FORTE, Tomasz Jankowski, ul. Osiedle Ogrody 19/22, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

Adam Nowak