Starachowice, dnia 21.12.2016 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu preparatów i środków eksploatacyjnych do przygotowania zgładów metalograficznych do mikroskopii elektronowej tj:

 1. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie Ø250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiC od P200 do P250 w ilości 15 szt.
 2. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie ∅250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiCod P600 do P800 w ilości 15 szt.
 3. Sukno polerskie ∅250 mm z włókna octanowego, przeznaczone do stosowania z zawiesinami o granulacji 3-9 μm, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 4. Sukno polerskie ∅250 mm, przeznaczone do pracy z zawiesinami diamentowymi o granulacji 1 μm lub zawiesinami krzemionki koloidalnej, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 5. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 9μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000 ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 3μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 1μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina krzemionki koloidalnej do polerowania wykańczającego, o granulacji od 0,04 do 0,05μm, w ilości 30 l.
 2. Lubrikant smarująco-chłodzący do stosowania przy szlifowaniu i polerowaniu,

w opakowaniach nie większych niż 5l w ilości 20 l.

 1. Żywica proszkowa – fenolowa, do inkludowania na gorąco, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 10 kg.
 2. Żywica proszkowa- akrylowa, z wypełnieniem grafitowym, przewodząca do inkludowania na gorąco, do badań w skaningowym mikroskopie elektronowym, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 150 kg.

na realizację Zadania 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 21.12.2016 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu preparatów i środków eksploatacyjnych do przygotowania zgładów metalograficznych do mikroskopii elektronowej tj:

 1. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie Ø250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiC od P200 do P250 w ilości 15 szt.
 2. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie ∅250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiCod P600 do P800 w ilości 15 szt.
 3. Sukno polerskie ∅250 mm z włókna octanowego, przeznaczone do stosowania z zawiesinami o granulacji 3-9 μm, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 4. Sukno polerskie ∅250 mm, przeznaczone do pracy z zawiesinami diamentowymi o granulacji 1 μm lub zawiesinami krzemionki koloidalnej, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 5. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 9μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000 ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 3μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 1μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina krzemionki koloidalnej do polerowania wykańczającego, o granulacji od 0,04 do 0,05μm, w ilości 30 l.
 2. Lubrikant smarująco-chłodzący do stosowania przy szlifowaniu i polerowaniu,

w opakowaniach nie większych niż 5l w ilości 20 l.

 1. Żywica proszkowa – fenolowa, do inkludowania na gorąco, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 10 kg.
 2. Żywica proszkowa- akrylowa, z wypełnieniem grafitowym, przewodząca do inkludowania na gorąco, do badań w skaningowym mikroskopie elektronowym, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 150 kg.

na realizację Zadania 6  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez TechControl, ul. Gdyńska 5, 47 – 400 Racibórz, jako ofertę która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

pobierz plik