Starachowice, dnia 14.12.2015 r.

 

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu FeSi 72 – żelazokrzem w ilości 0,1 Mg na realizację Zadania 4 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 14.12.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu FeSi 72

– żelazokrzem w ilości 0,1 Mg na realizację Zadania 4  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez P.P.H. ALKOR sp.j. Jacek Wołk & Jerzy Szott, Ofiar Katynia 7, 37 – 700 Przemyśl, jako oferty, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik