Starachowice, dnia 13.11.2015 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu elementów grzejnych do pieców na realizację Zadania 2 (Op – Inne  koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 13.11.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu elementów grzejnych do pieców tj.

– piec PET o mocy 20 kW, d = 3,75 mm, D = 32 mm, n – 156 w ilości 10 szt. (kpl.)

– piec POK 71, d = 2,50 mm, D = 20 mm, n = 140  w ilości 16 szt.  (kpl.)

na realizację Zadania 2 (Op – Inne  koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez ALTON Jarosław Trzęsicki, Os. Słoneczne 18, 66 – 200 Świebodzin, jako oferty która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

pobierz plik