Starachowice, dnia 14.12.2015 r.

 

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu czujników termoelementów jednorazowych do pomiaru temperatury ciekłego metalu w ilości 980 szt., czujników ATAS (QC4010) w ilości 800 szt. oraz czujników ATAS (Econ – O – Carb Pt 10% Rh/Pt S) w ilości 400 szt. na realizację Zadania 4 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 14.12.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu czujników termoelementów jednorazowych do pomiaru temperatury ciekłego metalu w ilości 980 szt., czujników ATAS (QC4010) w ilości 800 szt. oraz czujników ATAS (Econ – O – Carb Pt 10% Rh/Pt S) w ilości 400 szt. na realizację Zadania 4  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez Heraeus Electro – Nite Polska Spółka z o. o.,

  1. Kombajnistów 2, 41 – 200 Sosnowiec, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik