2013.11.27

 wnp.pl | PORTAL GOSPODARCZY

 Artykuł: Odlewnie Polskie: wzrost wielkości i wartości sprzedaży

 Autor WNP.PL (PIM) | 21-11-2013

 Pierwsze 9 miesięcy tego roku Odlewnie Polskie mogą zaliczyć do udanych – wzrósł poziom dostaw i przychodów, a także zysku brutto. Wynik netto był jednak nieco niższy niż przed rokiem.

 W ciągu trzech kwartałów tego roku Odlewnie Polskie sprzedały 9 917 ton odlewów, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z rokiem 2012, kiedy sprzedano w tym czasie 9 347 ton.
Zwiększył się także udział przychodów uzyskiwanych w walutach obcych, głównie w euro. Przed rokiem wynosił 81,34 proc., obecnie 85,66 proc., a więc o 4,32 proc. więcej.
Po trzech kwartałach Odlewnie Polskie osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 84,054 mln PLN, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosły 77,035 mln PLN, o 9,11 proc. więcej. W tym samym czasie koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły mniej – o 8,04 proc., co spowodowało wzrost marży brutto z 14,51 proc. w roku 2012 do 15,34 proc. w tym. Zysk brutto, który po 9 miesiącach ubiegłego roku wyniósł 4,07 mln PLN, w tym wzrósł do 4,673 mln PLN. Zysk netto natomiast spadł z 4,202 mln PLN przed rokiem do 3,939 mln PLN.
Koszty sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku nieznacznie spadły, ale niemal o jedną trzecią zwiększyły się koszty ogólnego zarządu. Wzrost ten wynikał głównie z kosztów poniesionych na remonty budynków administracyjnych oraz wypłacenia w czerwcu jednorazowej nagrody dla pracowników spółki.
W omawianym okresie nakłady Odlewni Polskich na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje wyniosły w sumie 5,104 mln PLN, przy czym na badania i związane z nimi inwestycje wydano 3,017 mln PLN, co stanowi 3,19 proc. w relacji do przychodów netto. Największym pojedynczym zakupem była maszyna z robotem do wykańczania odlewów, w którą zainwestowano 1,381 mln PLN.