Wizja lokalna dot. zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki Odlewnie Polskie S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi odbędzie się w siedzibie Odlewni Polskich S.A. (ul. Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11.00.