2014.03.04

 VIP MAGAZYN Nr 1(40) styczeń/marzec 2014

 Sektor badawczo-rozwojowy

 Współpraca sprzyja rozwojowi

 Innowacje wiążą się z dużymi kosztami, lecz wydatki szybko się zwracają i zapewniają producentowi obiecującą przyszłość. Warto postawić na nowatorskie rozwiązania oraz współpracę z nauką

 Rozmowa z Adamem Nowakiem, dyrektorem OB-RKO Odlewni Polskich SA w Starachowicach

 Jakie miejsce w państwa działalności zajmują innowacje? Czy bez ich udziału rozwój byłby w ogóle możliwy?
– Innowacje produktowe i procesowe stanowią istotę funkcjonowania spółki akcyjnej Odlewnie Polskie. Korzenie naszej odlewni to zakład metalurgiczny, produkujący komponenty dla ciężarówki Star. Transformacja gospodarczo-ustrojowa to okres restrukturyzacji, w tym produktowej. Pozostaliśmy poddostawcą, lecz nie odlewów do Stara, a komponentów odlewniczych do licznych branż o zasięgu międzynarodowym. Nasz portfel zamówień, których ponad 80 proc. jest przeznaczona na eksport, zmieniał się kilkakrotnie w czasie dwóch dekad istnienia spółki. Wymagania naszych odbiorców stanowią impuls rozwojowy techniczno-technologiczny. Produkcja ponad 40 proc. odlewów z żeliwa sferoidalnego zalicza nas do odlewni zaawansowanych technologicznie. Nasze odlewy to w 80 proc. wysokojakościowe żeliwo sferoidalne. Innowacje produktowe wymagały wdrożenia innowacji procesowych zarówno do sfery produkcji, jak i do kontroli oraz monitoringu procesu. Są to linie automatyczne do formowania, automaty do rdzeni i szlifowania odlewów, systemy CAD/CAM/CAE/CAM/CNC do projektowania np. bionicznego, systemy jakości ciekłego stopu i masy formierskiej.
Które projekty badawczo-rozwojowe zrealizowane lub właśnie realizowane uznałby pan za kluczowe dla rozwoju firmy?
– Strategicznym działaniem było utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych z PO RPW na lata 2010-2014, gdzie wartość nabytego innowacyjnego wyposażenia wyniosła 17 mln zł, a dofinansowanie – 6,2 mln zł. Dwa projekty badawczo-rozwojowe z POIG umożliwiły wdrożenie innowacji procesowych dotyczących wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego i wysokowytrzymałego ausferrytycznego.
Politycy często mówią, że biznes powinien iść w parze z nauką. Jak to wygląda w praktyce? Czy po drodze państwu z nauką?
– Zrealizowaliśmy dziewięć projektów badawczych z wydziałem odlewnictwa AGH, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, Politechniką Warszawską, Częstochowską oraz Gliwicką. Obecnie współpracujemy z Instytutem MIM PAN w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską oraz AGH. W ostatnich latach nasza spółka całkowicie wymieniła środki pracy oraz komputerowe systemy warte około 20 mln euro. Dzięki pomocy kadry naukowej wdrożenie tych zasobów odbywało się bez zatrzymania produkcji. Zaproszenie nauki do współpracy powinno wychodzić od przedsiębiorców, bo sprzyja ona szybszemu rozwojowi firm.
Rozmawiał Tomasz Rekowski