2007.10.08
W dniu 6 października 2007 roku odbyła się w Spółce ODLEWNIE POLSKIE S.A. uroczystość poświęcenia Odlewni, która stanowiła zakończenie dużego programu kompleksowej modernizacji Spółki. Inwestycje w ramach tego programu realizowane były w latach 2005-2007, na które poniesiono nakłady w kwocie 31 mln PLN. W uroczystości uczestniczyły władze Spółki i jej pracownicy. Na pamiątkę tego spotkania odsłonięta została tablica z napisem „Szczęść Boże Nowej Odlewni”, a każdy z uczestników otrzymał medal okolicznościowy. Odlewnie nadal inwestują. W najbliższym czasie zostanie utworzony Ośrodek Badawczo Rozwojowy Komponentów Odlewniczych, a nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 12,5 mln PLN.