logo

Starachowice, 04.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

w zakresie przedmiotu zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego Automatycznego systemu modyfikacji dynamicznej” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Unieważnienie postepowania – Automatyczny system modyfikacji dynamicznej