polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Topienie metalu

Topienie metalu

Nowoczesna topialnia:

  • Piec dwutyglowy średniej częstotliwości o pojemności 7 Mg z systemami chłodzenia i urządzeniem załadunku wsadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą firmyOTTO JUNKER GmbH (rok produkcji: 2007; Niemcy) oraz kruszarką złomu obiegowego produkcji hiszpańskiej.

Kontrola jakości metalurgicznej metalu- program ATAS (producent- Novocast, Szwecja):

  • ATAS Weryfikator jest zaawansowanym systemem do analizy jakości ciekłego żeliwa, pobiera metalurgiczny „odcisk palca” i koreluje go z aktualnym wynikiem, dostarcza metalurgom informacji, które umożliwiają zweryfikowanie wytopu i zoptymalizowanie procesu. Unikalny system interpretuje krzywe chłodzenia, tłumaczy wnioski i sugeruje działania naprawcze.
  • ATAS SFERO – MODUŁ: analizuje stan żeliwa wyjściowego i oblicza dokładną ilość wymaganej zaprawy Mg. System szacuje aktywny tlen, aktywny równoważnik węgla ACEL, stan zarodkowania i inne parametry metalurgiczne.

  • Moduł ATAS PERLIT: analizuje przemiany perlityczne w zakresie temperatur od 600 do 800 st. C, określa zawartość perlitu w osnowie oraz parametry mechaniczne takie jak twardość Brinella, Rm – wytrzymałość na rozciąganie.

Proces sferoidyzacji:

  • Stacja obróbki pozapiecowej ciekłego żeliwa przewodem elastycznym z magnezem – Producent: PROGELTA (rok produkcji: 2012, Włochy);
  • Stanowisko sferoidyzacji w kadzi smukłej (metoda TUNDISH) z wykorzystaniem zapraw.
polandEnglishGermanfrenchrussia