polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

rok 2019

rok 2019

Zaproszenie do składania ofert.

Załącznik nr 1A – Oferta Sprzedaży – osoba fizyczna

Załącznik nr 1B – Oferta Sprzedaży  – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna

Załącznik nr 1C – Oferta Sprzedaży – podmioty prowadzące rachunki  podmioty zarządzające aktywami

Załącznik nr 2A – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba fizyczna

Załącznik nr 2B – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba fizyczna

Załącznik nr 2C – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik nr 3A – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Załącznik nr 3B – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną

Załącznik nr 3C.1 – Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych

Załącznik nr 3C.2 – Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych

Załącznik nr 4 – Świadectwo depozytowe – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna

Załącznik nr 4C – Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza

Załącznik nr 4C(1) –  omnibus account – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account

Załącznik nr 4C(2) –  omnibus account – eng – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account

Załącznik nr 5 – Lista punktów obsługi klienta

Załącznik Nr 6 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Emitenta

Załącznik Nr 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities (pełnomocnik)

Załącznik Nr 7 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Emitenta (akcjonariusz)

 

polandEnglishGermanfrenchrussia