[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 17/2018 z dn. 14.09.2018 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2018 – tekst jednolity Statutu Spółki.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 16/2018 z dn. 14.09.2018 r. – Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 15/2018 z dn. 03.07.2018 r. – Wypłata dywidendy.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 14/2018 z dn. 28.06.2018 – Zakończenie realizacji układu.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 13/2018 z dn. 18.05.2018 r. – Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Wiceprezesa zarządu i przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 3 do rap 12/2018 – powiadomienie Wiceprezesa Zarządu Z. R.Pisarskiego.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 2 do rap 12/2018 – powiadomienie Wiceprezesa Zarządu L.Walczyka.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 1 do rap 12/2018 – powiadomienie Prezesa Zarządu Z. Rondudy.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 12/2018 z dn. 18.05.2018 r. – Nabycie  akcji  Spółki przez Członków Zarządu.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 11/2018 z dn. 18.05.2018 r. – Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 10/2018 z dn. 07.05.2018 r. – Przydział Opcji w ramach II Transzy Programu Motywacyjnego Spółki.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 9/2018 z dn. 07.05.2018 r. – Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na  ZWZ Spółki w dniu 7.05.2018 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 8/2018 z dn. 07.05.2018 r. – Podjęcie przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 1 do rap.7/2018 – treść uchwał ZWZ

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 7/2018 z dn. 07.05.2018 r. – Treść uchwał  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ODLEWNI POLSKICH S.A. dnia 7.05.2018 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 6/2018 z dn. 27.04.2018 r. – zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki SA-Q1/2018

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 2 – Projekty uchwał ZWZ

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 5/2018 z dn. 06.04.2018 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 4/2018 z dn. 04.04.2018 r. – Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny wniosku w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]
[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 3/2018 z dn. 29.03.2018 – Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2017 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 2/2018 z dn. 26.03.2018 r – zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki SA-R 2017.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]

[su_row]

[su_column size=”4/5″]

Raport bieżący nr 1/2018 z dn. 26.01.2018 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

[/su_column]

[su_column size=”1/5″]pobierz plik[/su_column]

[/su_row]