[su_row]
[su_column size=”4/5″] SA-R 2017.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]