[su_row]
[su_column size=”4/5″] SA-R 2015.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]