[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 18/2013 – zawarcie znaczącej umowy – 09.12.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 17/2013 – zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A. – 20.11.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 16/2013 – nabycie znacznego pakietu akcji – 23.07.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 15/2013- zawarcie znaczącej umowy – 12.07.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 14/2013 – ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – 28.06.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżacy nr 13/2013 0 wybór biegłego rewidenta – 28.06.2013[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] załącznik do raportu bieżącego nr 12/2013[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 12/2013 powołanie Rady Nadzorczej Spółki – 17.05.2013[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 11/2013 – lista akcjonariuszy – 17.05.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] załącznik do raportu bieżacego nr 10/2013 z dnia 17.05.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 10/2013 uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16.05.2013 r – 17.05.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] załącznik do raportu bieżącego nr9/2013- wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2012 roku[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 9/2013 – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] załącznik do raportu bieżącego nr 8/2013 – projekty uchwał na ZWZ[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 8/2013 – zwołanie ZWZ Spółki – 19.04.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący ntr 7/2013 – zmiana terminu przekazania raportu rocznego Spółki za 2012 rok – 17.04.20123 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] załącznik do raportu bieżącego nr 6/2013 – życiorysy Członków Zarządu[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 6/2013 – powołanie Zarządu kolejnej kadencji – 12.04.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 5/2013 – zmiana adresu podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok – 10.04.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 4/2013 – zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2012 r. – 02.04.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 3/2013 – harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2013 r. – 30.01.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 2/2013 – rozwiązanie spółki zależnej – 16.01.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] raport bieżący nr 1/2013 -zawarcie aneksu do umowy – 15.01.2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]