[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 15/2012 – zawarcie znaczącej umowy – 14.12.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 14/2012 – aneksowanie umowy kredytowej – 15.11.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 13/2012 – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań – 27.06.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 12/2012 – lista akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ – 08.05.2012[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]załącznik do raportu bieżącego nr 11/2012[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 11/2012 – uzupełnienie raportu nr 11/2012 z dnia 07.05.2012 r. – 08.05.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 11/2012 – uchwały podjęte na ZWZ w dniu 07.05.2012 r – 07.05.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 10/2012 – zawarcie znaczącej umowy – 27.04.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 9/2012 – podpisanie aneksu do umowy – 11.04.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]Załącznik do ogłoszenia – projekty Uchwał na ZWZ na dzień 07.05.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 8/2012 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 07.05.2012 r. – 10.04.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]załącznik do raportu bieżącego nr 7/2012 – wykaz informacji[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 7/2012 – wykaz informacji przekazanych do puiblicznej wiadomości w 2011 r. – 03.04.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 6/2012 – zmiana terminu przekazania raportu rocznego – 28.03.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]załącznik do raportu bieżącego nr 5/2012 – wyjaśnienia[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 5/2012 – korekta SA – Q4 z dnia 29.02.2012 – 15.03.2012[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 4/2012 – zmiana nazwy podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego za 2011 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 3/2012- zawarcie umowy – 01.02.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 2/2012 – przedterminowa spłata wierzytelności wynikajacych z zawartej ugody – 19.01.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 1/2012 – terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2012 roku – 17.01.2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]