[su_row]
[su_column size=”4/5″]Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]SA-R 2012[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]oswiadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]oświadczenie o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk w 2012 roku[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]opinia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2012 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz[/su_column]
[/su_row]