[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 38/2009 – zmiana wysokości kapitału zakładowego – 04.11.2009[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 37/2009 – zawarcie znaczącej umowy – 13.08.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 36/2009 – zawarcie porozumienia – 12.08.2009[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 35/2009 – umorzenie akcji – 11.08.2009[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący 34/2009 – zawarcie znaczącej umowy – 10.08.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 33/2009 wybór biegłego rewidenta – 25.06.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 32/2009 – lista akcjonariuszy posiadających na ZWZA w dn.19.06.2009 r. powyżej 5% głosow – 24.06.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 31/2009 – powołanie Zarządu Spółki – 19.06.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 30/2009 – treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 19.06.2009 r. – 19.06.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 29/2009 – odstąpienie od zasad Dobrych praktyk spólek notowanych na GPW – 19.06.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 27/2009 wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości – 09.06.2009r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 26/2009 – termin i porządek ZWZA – 03.06.2009[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 25/2009 – data i porządek obrad ZWZA – 27.05.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 24/2009 zakup udziałów – 05.05.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 23/2009 – zawarcie ugody – 30.04.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 22/2009 – opóźnienie informacji – 30.04.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 21/2009 – wykreślenie oddziału – 21.04.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 19/2009 – zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku – 01.04.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 18/2009 – rozwiązanie umów – 02.03.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 16/2009 – zmiana kryterium unania umowy za znaczącą – 24.02.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 14/2009 – korekta prognozy wyników – 13.02.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 13/2009 – uzupełnienie raportu nr 12/2009 – 12.02.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 12/2009 – ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu – dn. 12.02.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżąc nr 11/2009 – zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-Q4[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 10/2009 nabycie pakietu akcji dn. 11.02.2009 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]raport bieżący nr 7/2009 – terminy przekazywania raportów okresowych za 2009 rok – dn. 29.01.2009[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]
[su_row]
[su_column size=”4/5″]Raport bieżący nr 3/2009 – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w celu zawarcia układu[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]