raport bieżący nr 35/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 34/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 33/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 32/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 30/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 30/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 29/2006 otrzymanie dotacji

raport bieżący nr 28/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 27/2006 zawarcie umów

raport bieżący nr 26/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 25/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 24/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 23/2006 wybór biegłego rewidenta

raport bieżący nr 22/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 21/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 20/2006 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

raport bieżący nr 19/2006 nabycie znacznego pakietu akcji

raport bieżący nr 18/2006 zawarcie umów

raport bieżący nr 17/2006 zawiadomienie o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji

raport bieżący nr 16/2006 wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

raport bieżący nr 15/2006 lista akcjonariuszy mających ponad 5proc na ZWZA

raport bieżący nr 14/2006 powołanie Rady Nadzorczej

raport bieżący nr 13/2006 tekst jednolity Statutu Spółki

raport bieżący nr 12/2006 uchwały podjęte na ZWZA

raport bieżący nr 11/2006 zawarcie umowy

raport bieżący nr 9/2006 projekty uchwał na ZWZA

raport bieżący nr 8/2006 zmiana terminu przekazania raportu rocznego

raport bieżący nr 7/2006 pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

raport bieżący nr 6/2006 termin i porządek ZWZA

raport bieżący nr 5/2006 prognoza wyników na 2006 rok

raport bieżążcy nr 4/2006 znaczny pakiet akcji

raport bieżący nr 3/2006 decyzja o otrzymaniu wsparcia

raport bieżący nr 2/2006 złożenie wniosku o dofinansowanie

raport bieżący nr 1/2006 terminy przekazania raportów