RAPORTY OKRESOWE

roczny 2023

RR 2023

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Podpis

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2023 rok – Podpis

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – podpis

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok – podpis

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej – podpis

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Spółki za 2023 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok – podpis

Sprawozdanie niefinansowe za 2023 r.