RAPORTY OKRESOWE

roczny 2022

RR 2022

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Podpis

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 rok

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 rok – Podpis

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – Podpis

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok – Podpis

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej – Podpis

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Spółki za 2022 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Podpis