RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2020

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

Informacja dodatkowa

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

SA-P/2020