RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2023

SA-P 2023

SA-P 2023 podpis

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 r. podpis

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podpis

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego podpis

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r. podpis