RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2022

SA-P 2022

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.

Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.