RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2019

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.
Informacja dodatkowa
Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
SA-P/2019