RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2018

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.
Informacja dodatkowa
Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
SA-P.