RAPORTY OKRESOWE

kwartalny 2023

SA-Q3/2023

Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.

Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. – Podpis

SA-Q1/2023

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r.