RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2023

Raport bieżący Nr 13/2023 z dn. 02.11.2023 r. – Otrzymanie pomocy publicznej przez Spółkę.

Raport bieżący nr 12/2023 z 27.10.2023 r. – Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

Raport bieżący nr 11/2023 z 05.09.2023 r. – Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Raport bieżący Nr 10/2023 z dn. 16.05. 2023 r. – Zmiany w Zarządzie Spółki.

Raport bieżący Nr 9/2023 z dn. 15.05.2023 – Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2022 rok

Raport bieżący Nr 8/2023 z dn. 15.05.2023 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ spółki w dniu 15.05.2023 r.

Załącznik do rap.7/2023 – treść uchwał

Raport bieżący Nr 7/2023 z dn. 15.05.2023 – Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 15 maja 2023 r.

Raport bieżący Nr 6/2023 z 28.04.2023 r. – Zmiana terminu publikacji raportu Spółki za I kwartał
2023 roku
Załącznik Nr 5 do raportu Nr 5/2023 – Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Załącznik Nr 4 do raportu Nr 5/2023 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do raportu Nr 5/2023 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
Załącznik Nr 2 do raportu Nr 5/2023 – Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik Nr 1 do raportu Nr 5/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport bieżący Nr 5/2023 z 18.04.2023 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący Nr 4/2023 z 05.04.2023 r. -Rekomendacja Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2022 rok

Raport bieżący Nr 3/2023 z 31.03.2023 r.- Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.

Raport bieżący Nr 2/2023 z 17.03.2023 r. – Otrzymanie pomocy publicznej przez Spółkę.

Raport bieżący Nr 1/2023 z 26.01.2023 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku